Splošni pogoji

Domov // Splošni pogoji

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen Plesni tečaj ali Dogodek pred izvedbo Plesnega tečaja ali Dogodka, varovanje osebnih podatkov, izvedbo Plesnih tečajev in Dogodkov ter varnost udeležencev pri Dogodkih.

2. Plesni tečaji

Splošni pogoji za izvedbo, prijave in odpovedi prijav pred in med izvedbo tečaja se nanašajo na vse tečaje, ki so razpisani na spletni strani  www.studio-ritem.si ali so dogovorjeni preko elektronske pošte v organizaciji plesne šole STUDIO RITEM šola plesa d.o.o. (v nadaljevanju Organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse tečaje in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen tečaj določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak tečaj, ne glede na obliko prijave na tečaj(preko spletne strani, preko e-naslova, preko prijavnice v tiskani obliki).

Vsaka oseba, ki se prijavi ali pa v svojem imenu, kot pooblaščena oseba ali zakoniti zastopnik prijavi svojega otroka ali tretjo osebo na posamezen tečaj, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Organizator si pridržuje pravico, da pogoje kadarkoli spremeni.

V času prijave na posamezen tečaj veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani www.studio-ritem.si.

2.1. Prijava na plesni tečaj

Prijava na plesni tečaj je mogoča:

  • preko spletne strani www.studio-ritem.si v obliki elektronske prijavnice
  • preko elektronske pošte (info@studio-ritem.si, anze@studio-ritem.si, nina@studio-ritem.si, estera@studio-ritem.si, anze.studioritem@gmail.com, manca.studioritem@gmail.com, primoz.studioritem@gmail.com, nina.studioritem@gmail.com
  • preko prijavnice v tiskani obliki, če je ta možnost za določen tečaj ponujena. Osebe, ki niso polnoletne, mora prijaviti njihov zakoniti zastopnik.

Z oddano prijavo (elektronska prijavnica, tiskana prijavnica, prijava preko elektronske pošte) stranka sprejema splošne pogoje in dovoljuje, da se podatki na prijavnici obdelujejo po direktivah GDPR in uporabljajo za interne namene plesne šole ter obveščanje v zvezi s plesnimi tečaji in dogodki, ter, v primeru, da stranka prijavo vrši za svojega otroka, njenega otroka smemo ob zaključku tečaja fotografirati za brezplačno skupinsko fotografijo. Ravno tako stranka s svojo prijavo ali prijavo za svojega otroka soglaša, da se lahko fotografije iz tečajev in dogodkov, kjer je možnost, da je stranka ali njen otrok na fotografiji, objavljajo na spletni strani  in drugih socialnih omrežjih Organizatorja. Z oddano prijavo udeleženec prav tako potrjuje, da vadi na lastno odgovornost. Udeleženec mora poznati svoje zdravstveno stanje in se v primeru dvoma posvetovati s svojim zdravnikom. Organizator ne odgovarja za telesne in zdravstvene poškodbe vadečega. Vadba ZUMBA za mamice ni primerna za osebe s poškodbami in kroničnimi boleznimi.

Če stranka ne želi več prejemati obvestil iz naslova prijave, se od njih lahko odjavi s ključno besedo “Odjava” na prejeto sporočilo obveščanja.

V primeru prostih mest je pri nekaterih tečajih možna prijava tudi na licu mesta, vendar so lahko cene takrat višje.

2.2. Odpoved prijave in Odjava s plesnega tečaja

Odpoved prijave na plesni tečaj je možna v elektronski obliki na naslov info@studio-ritem.si vsaj 8 dni pred razpisanimi terminom tečaja. Odpoved, ki je podana vsaj 8 dni pred pričetkom tečaja, Organizator zaračuna 10€, kar predstavlja strošek administracije in vodenja evidenc. Odpovedi, ki so podane kasneje, se zaračunajo v znesku celotnega plesnega tečaja, za katerega je bila odpoved podana. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

Odjava s tečaja, ko tečaj že poteka, je možna v elektronski obliki na naslov info@studio-ritem.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo. Po prejeti informaciji o odjavi, bo Organizator preveril stanje plačilnih obveznosti Udeleženca do dneva, ko je bila informacija o odjavi posredovana Organizatorju. Udeleženec mora poravnati svoje zapadle obveznosti glede na število že obiskanih vaj, pri čemer je cena posamezne vaje 10€. V kolikor število že obiskanih vaj presega ceno celotnega semestra 8 vaj, je Udeleženec upravičen do plačila nižjega zneska, kar v tem primeru predstavlja znesek celotnega semestra.  Ko ima Udeleženec poravnane vse finančne obveznosti tečaja, se Odjava upošteva kot potrjena in Organizator udeležencu po elektronski pošti pošlje potrditev odjave. Dokler odjava ni potrjena, je Udeleženec še vedno upoštevan kot prijavljen in s tem obvezan k plačilnim obveznostim tečaja.

2.3. Potek in plačilo plesnega tečaja

Plesni tečaji potekajo po semestrih, če to drugače določeno pri posameznem tečaju ali vadbi. En semester traja 8 dejansko izvedenih vaj, če to ni drugače določeno pri posameznem tečaju. Plačilo posameznega semestra se v enkratnem znesku izvede ob pričetku semestra za celoten semester vnaprej. Gre za pavšalno ceno tečaja in velja ne glede na prisotnost udeleženca.

Plačilo je možno tudi po posameznih vajah, vendar mora udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik na to Organizatorja opozoriti že ob prijavi.V tem primeru se posamezna vaja obračuna 10€, kar pomeni 80€ za plačilo celotnega semestra, če je otrok prisoten na vsaki vaji. Plačevanje posameznih vaj se izvaja sprotno, torej skladno s potekom vaj in prisotnostjo udeleženca.

Plačilo plesnih tečajev v vrtcih in OŠ se izvede preko UPN naloga. Lahko tudi v gotovini na licu mesta, vendar mora Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik na to opozoriti Organizatorja vnaprej, da Organizator s seboj prinese davčno blagajno, ki je osnova za izdajo računa. Ostali plesni tečaji imajo ravnotako poleg UPN naloga tudi možnost plačila v gotovini, kjer plačnik prejme račun na licu mesta.

Plesna vadba ZUMBA ZA MAMICE se plačuje mesečno. Cena 15€/mesec velja za vse, ki imajo ožjega družinskega člana, ki že pleše v okviru naše plesne šole ali pa vadeči sam obiskuje kakšen drug tečaj v okviru naše plesne šole. Za vse ostale je cena 20€/mesec. Gre za fiksno mesečno ceno in ni odvisna od števila obiskov oziroma izostankov vadečega v določenem mesecu in se ne sešteva z morebitnimi ostalimi popusti. V primeru daljše odsotnosti v mesecu, je možno plačilo posamezne vaje, cena ene vaje je 10€. Plačilo za vsak naslednji mesec se opravi na zadnji vaji prejšnjega meseca.

2.4. Odsotnost udeleženca na plesnem tečaju

Odsotnost udeleženca na tečaju in /ali semestru, v kakršnemkoli obsegu, ni podlaga za povračilo denarja, ki ga je Udeleženec že plačal ob pričetku tečaja in/ali semestra, saj je cena tečaja in/ali semestra pavšal, če je plačilo izvedeno v enkratnem znesku ob pričetku posameznega semestra in/ali tečaja. V primeru obojestranskega dogovora pa se lahko cena posameznega tečaja in/ali semestra prilagodi glede na daljšo oziroma upravičeno odsotnost udeleženca. V tem primeru je zaželeno, da udeleženec najprej na el.naslov info@studio-ritem.si pošlje prošnjo in obrazložitev.

3. Dogodki

Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo Dogodkov se nanašajo na vse Dogodke(na primer poletni plesni camp, plesni festivali,…), ki so razpisani na spletni strani  www.studio-ritem.si v organizaciji plesne šole STUDIO RITEM šola plesa d.o.o. (v nadaljevanju Organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (preko spletne strani, preko e-naslova, preko prijavnice v tiskani obliki).

Vsaka oseba, ki se prijavi ali pa v svojem imenu, kot pooblaščena oseba ali zakoniti zastopnik prijavi svojega otroka ali tretjo osebo na posamezen tečaj, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Organizator si pridržuje pravico, da pogoje kadarkoli spremeni.

V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani www.studio-ritem.si.

3.1. Prijava na dogodek ali e-obveščanje in plačilo udeležbe

3.1.1. Prijava na dogodek

Prijava na Dogodke je mogoča preko e-prijavnice na spletni strani www.studio-ritem.si ali v tiskani obliki.

V primeru prostih mest je pri nekaterih Dogodkih možno pristopiti k Dogodku tudi na mestu Dogodka, vendar so praviloma cene takrat višje.

Če se oseba prijavi na dogodek, je lahko avtomatsko prijavljena na tedensko e-obveščanje o aktualnih dogodkih. Če oseba ne želi prejemati e-obvestil, se od njih lahko odjavi z odgovorom “Odjava” na prejeto sporočilo obveščanja.

3.1.2. Plačilo udeležbe 

Na spletni strani posameznega dogodka je naveden znesek, katerega je potrebno poravnati na TRR Organizatorja, da Udeleženec lahko pristopi na Dogodek.

V večini primerov se plačilo izvede preko UPN naloga, razen če v prejetih navodilih ni navedeno drugače.
Če je plačilo treba izvesti pred dogodkom, je to navedeno pri opisu posameznega dogodka, hkrati pa o načinu ter roku predplačila obvestimo pravočasno vse prijavljene.
Račun se prejme v elektronski obliki ali v fizični obliki po pošti, po tem, ko se poravna finančna obveznost.

3.2. Odpoved prijave

Odpoved prijave na Dogodek je možna v elektronski obliki na naslov info@studio-ritem.si vsaj osem dni pred razpisanimi terminom dogodka. Odpoved Organizator zaračuna, kot je predvideno v splošnih pogojih za posamezen Dogodek. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

3.2.1. Odpoved prijave na Dogodek, kateri nima obveznosti plačila udeležbe

Skrajni rok za odpoved prijave na Dogodek brez obveznosti plačila so trije delovni dnevi pred izvedbo objavljenega Dogodka. Organizator odjave ne bo zaračunal.

3.2.2. Odpoved prijave do vključno dveh mesecev pred Dogodkom za Dogodek, kateri ima določeno obvezno predplačilo

V primeru odpovedi prijave do vključno dveh mesecev pred dogodkom, vam Organizator ne bo zaračunal odjave in vam bo povrnil celoten znesek, ki ste ga do takrat za ta Dogodek morebiti že vplačali.

3.2.3. Odpoved prijave do vključno enega meseca pred Dogodkom za Dogodek, kateri ima določeno obvezno predplačilo

V primeru odpovedi prijave do vključno enega meseca pred dogodkom, vam bo Organizator zaračunal 30% vrednosti celotne končne cene, ki velja za Dogodek.

V primeru, da prijavljeni Udeleženec še ni izvedel nobenega predplačila in se je odjavil do vključno enega meseca pred dogodkom, mu Organizator izstavi račun v znesku, ki predstavlja 30% celotne končne cene Dogodka.

Če je znesek, ki ga je prijavljeni Udeleženec že plačal Organizatorju nižji od tistega, ki predstavlja 30% celotne končne cene dogodka, Organizator Udeležencu izstavi račun v znesku, ki predstavlja preostalo razliko med že vplačanim zneskom in zneskom, ki predstavlja 30% celotne končne cene Dogodka.

Če je znesek, ki ga je prijavljeni Udeleženec že plačal Organizatorju višji od tistega, ki predstavlja 30% celotne končne cene dogodka, Organizator Udeležencu povrne denar in sicer v znesku, ki predstavlja preostalo razliko med že vplačanim zneskom in zneskom, ki predstavlja 30% celotne končne cene Dogodka.

3.2.4. Odpoved prijave od 20 do vključno 10 dni pred Dogodkom za Dogodek, kateri ima določeno obvezno predplačilo

V primeru odpovedi prijave od 20 do vključno 10 dni pred dogodkom, vam bo Organizator zaračunal 50% vrednosti celotne končne cene, ki velja za Dogodek.

V primeru, da prijavljeni Udeleženec še ni izvedel nobenega predplačila in se je odjavil od 20 do vključno 10 dni pred dogodkom, mu Organizator izstavi račun v znesku, ki predstavlja 50% celotne končne cene Dogodka.

Če je znesek, ki ga je prijavljeni Udeleženec že plačal Organizatorju nižji od tistega, ki predstavlja 50% celotne končne cene dogodka, Organizator Udeležencu izstavi račun v znesku, ki predstavlja preostalo razliko med že vplačanim zneskom in zneskom, ki predstavlja 50% celotne končne cene Dogodka.

Če je znesek, ki ga je prijavljeni Udeleženec že plačal Organizatorju višji od tistega, ki predstavlja 50% celotne končne cene dogodka, Organizator Udeležencu povrne denar in sicer v znesku, ki predstavlja preostalo razliko med že vplačanim zneskom in zneskom, ki predstavlja 50% celotne končne cene Dogodka.

3.2.5. Odpoved prijave kasneje od 10 dni pred Dogodkom za Dogodek, kateri ima določeno obvezno predplačilo

V primeru odpovedi prijave kasneje od 10 dni pred dogodkom, vam bo Organizator zaračunal 100% vrednosti celotne končne cene, ki velja za Dogodek.

V primeru, da prijavljeni Udeleženec še ni izvedel nobenega predplačila in se je odjavil kasneje od 10 dni pred dogodkom, mu Organizator izstavi račun v znesku, ki predstavlja 100% celotne končne cene Dogodka.

Če je znesek, ki ga je prijavljeni Udeleženec že plačal Organizatorju nižji od tistega, ki predstavlja 100% celotne končne cene dogodka, Organizator Udeležencu izstavi račun v znesku, ki predstavlja preostalo razliko med že vplačanim zneskom in zneskom, ki predstavlja 100% celotne končne cene Dogodka.

Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo, zato se bo rok 1 delovnega dne (24 ur) pred Dogodkom štel le na delovne dni pred Dogodkom.

3.2.6. Odpoved Dogodka s strani Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine Dogodka, spremembe datuma in lokacije Dogodka ter do odpovedi posameznega Dogodka. V primeru odpovedi dogodka Organizator povrne vso vplačano kotizacijo, če jo Prijavljeni plačajo vnaprej. Če je število prijavljenih deset dni pred Dogodkom premajhno, Organizator o odpovedi Dogodka obvesti vse Prijavljene. Vse ostale, ki se niso prijavili na dogodek, Organizator ne obvesti o odpovedi dogodka.

4. Varovanje osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo za namene obveščanja o Tečajih in Dogodkih ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. 

Organizator si pridržuje pravico objavljanja fotografij iz vseh tečajev in dogodkov na spletni strani www.studio-ritem.si in svoji Facebook strani in ostalih promocijskih materialnih, kanalih ter javnih medijih, razen če Organizatorju to ni izrecno prepovedano s strani posameznih udeležencev.

Prijavljeni ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Organizatorja obvesti preko e-naslova info@studio-ritem.si, če si želi ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Organizatorja.

5. Odgovornost

Obisk tečaja ali dogodka je na lastno odgovornost udeleženca. Za zasebne in s seboj prinesene stvari na tečaj ali dogodek ne odgovarjamo. V vsakem primeru smo le organizator tečajev in dogodkov, nikakor pa nismo odgovorni za potek dela spremljajočih dejavnosti tečajev in dogodkov (strežba, kuhinja, vodiči …). 

 7. Pravno obvestilo

STUDIO RITEM šola plesa d.o.o. in vsa poimenovanja, znaki ter drugi podatki, slike z dogodkov ter grafika, prikazani na spletni strani, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Kontaktni podatki se nahajajo na spletni strani www.studio-ritem.si.

 

 8. Veljavnost Splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo od 1. septembra 2016.