Splošni pogoji

Domov // Splošni pogoji

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen Plesni tečaj ali Dogodek pred izvedbo Plesnega tečaja ali Dogodka, varovanje osebnih podatkov, izvedbo Plesnih tečajev in Dogodkov ter varnost udeležencev pri Dogodkih.

2. Plesni tečaji

Splošni pogoji za izvedbo, prijave in odpovedi prijav pred in med izvedbo tečaja se nanašajo na vse tečaje, ki so razpisani na spletni strani  www.studio-ritem.si ali na naši Facebook strani ali so dogovorjeni preko elektronske pošte v organizaciji Plesne šole RITEM d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000 Kranj (v nadaljevanju Organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse tečaje in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen tečaj ali na podlagi individualnega dogovora določeno drugače.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak tečaj, ne glede na obliko prijave na tečaj(preko spletne strani, preko e-naslova, preko Facebooka, preko prijavnice v tiskani obliki).

Vsaka oseba, ki se prijavi ali pa v svojem imenu, kot pooblaščena oseba ali zakoniti zastopnik prijavi svojega otroka ali tretjo osebo na posamezen tečaj, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Organizator si pridržuje pravico, da pogoje kadarkoli spremeni. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.studio-ritem.si in v fizični obliki na vidnem mestu v poslovnih prostorih plesne šole.

2.1. Prijava na plesni tečaj

Prijava na plesni tečaj je mogoča:

  • preko spletne strani www.studio-ritem.si v obliki elektronske prijavnice
  • preko elektronske pošte (info@studio-ritem.si, anze@studio-ritem.si, nina@studio-ritem.si, estera@studio-ritem.si, anze.studioritem@gmail.com, manca.studioritem@gmail.com, primoz.studioritem@gmail.com, nina.studioritem@gmail.com)
  • preko prijavnice v tiskani obliki, če je ta možnost za določen tečaj ponujena. Osebe, ki niso polnoletne, mora prijaviti njihov zakoniti zastopnik.
  • preko Fb strani oziroma sporočila ali individualnega dogovora
  • preko predstavnika razreda (velja za maturantske plesne tečaje)

Z oddano prijavo stranka sprejema splošne pogoje in dovoljuje, da se podatki na prijavnici obdelujejo po direktivah GDPR in uporabljajo za interne namene plesne šole ter obveščanje v zvezi s plesnimi tečaji in dogodki na katere se je prijavil, ter da, v primeru, ko stranka prijavo vrši za svojega otroka, njenega otroka smemo fotografirati za brezplačno skupinsko fotografijo. Ravno tako stranka s svojo prijavo ali prijavo za svojega otroka soglaša, da se lahko fotografije iz tečajev in dogodkov, kjer je možnost, da je stranka ali njen otrok na fotografiji, objavljajo na spletni strani  in drugih socialnih omrežjih Organizatorja. Z oddano prijavo udeleženec prav tako potrjuje, da vadi na lastno odgovornost. Udeleženec mora poznati svoje zdravstveno stanje in se v primeru dvoma posvetovati s svojim zdravnikom. Organizator ne odgovarja za telesne in zdravstvene poškodbe vadečega, razen, v primeru, če je škoda nastala namenoma ali iz malomarnosti Organizatorja. Vadba, ki je telesno bolj naporna, na primer ZUMBA, ni primerna za osebe s poškodbami in kroničnimi boleznimi.

Če stranka ne želi več prejemati obvestil, se od njih lahko odjavi s ključno besedo “Odjava” kot odgovor na prejeto sporočilo obveščanja.

V primeru prostih mest je pri nekaterih tečajih možna prijava tudi na licu mesta.

2.2. Odpoved prijave in Odjava s plesnega tečaja

Odjava s plesnega tečaja je možna v elektronski obliki na naslov info@studio-ritem.si vsaj 8 dni pred razpisanimi terminom tečaja. Za odpoved, ki je podana vsaj 8 dni pred pričetkom tečaja, Organizator zaračuna 10€, kar predstavlja strošek administracije in vodenja evidenc. Odpovedi, ki so podane kasneje, se zaračunajo v znesku celotnega plesnega tečaja, za katerega je bila odpoved podana. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

2.3. Potek in plačilo plesnega tečaja

Plesni tečaji vsebujejo 8 vaj (semester), če to ni drugače določeno. Plesni tečaji za maturante in valetante vsebujejo od 8-12 vaj, odvisno od dogovora in ponudbe, pri čemer 8 vaj predstavlja osnovni plačljiv del tečaja, vse dodatne vaje pa predstavljajo gratis brezplačne vaje(ponavljalne vaje, pripravljalne vaje, generalka). Plačilo posameznega semestra se v enkratnem znesku izvede ob pričetku semestra za celoten semester vnaprej. Gre za pavšalno ceno tečaja in velja ne glede na prisotnost udeleženca. Denarja za neobiskane vaje s strani Udeleženca se ne vrača. V primeru daljše odsotnosti, to je vsaj polovico vaj(4vaje) ali več(5-8vaj) v semestru, je možno plačilo le dejansko obiskanih vaj, cena ene vaje je 12€/osebo. Primer: le dve obiskani vaji od osmih vaj: znesek za plačilo dveh vaj je 24€/osebo. V kolikor število obiskanih vaj presega ceno celotnega semestra 8 vaj, je Udeleženec upravičen do plačila nižjega zneska, kar v tem primeru predstavlja pavšalni znesek semestra.

Plačilo je možno tudi po posameznih vajah. V tem primeru se posamezna vaja obračuna 12€ na osebo. Plačevanje posameznih vaj se izvaja sprotno, torej skladno s potekom vaj in prisotnostjo udeleženca ali pa se plača v enkratnem znesku glede na prisotnost udeleženca. V vsakem primeru pa mora Udeleženec na to opozoriti Organizatorja pisno pred pričetkom tečaja, da se določi tak način plačila. Če se Udeleženec pred pričetkom z Organizatorjem ne dogovori o želenem načinu plačila, je Udeleženec s prijavo zavezan k splošnim pogojem plačila, to je plačilo celotnega plesnega tečaja v pavšalnem znesku pred pričetkom tečaja.

Plačilo plesnih tečajev, ki potekajo na lokacijah v vrtcih in OŠ se izvede preko UPN naloga. Lahko tudi v gotovini na licu mesta, vendar mora Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik na to pisno opozoriti Organizatorja vnaprej, da Organizator s seboj prinese davčno blagajno, ki je osnova za izdajo računa. Ostali plesni tečaji imajo ravno tako poleg UPN naloga tudi možnost plačila v gotovini, kjer plačnik prejme račun na licu mesta.

Solo plesne vadbe se plačujejo mesečno. Gre za fiksno mesečno ceno in ni odvisna od števila obiskov oziroma izostankov vadečega v določenem mesecu in se ne sešteva z morebitnimi ostalimi popusti. V primeru daljše odsotnosti(vsaj polovico vaj ali več) v mesecu, je možno plačilo posamezne vaje, cena ene vaje je 12€/osebo. Plačilo mesečnega zneska se izvede ob pričetku meseca za vsak tekoči mesec.

2.4. Odsotnost udeleženca na plesnem tečaju/vadbi

Odsotnost udeleženca na tečaju/vadbi, v kakršnemkoli obsegu, ni podlaga za povračilo denarja, ki ga je Udeleženec že plačal ob pričetku tečaja/vadbe, saj je cena tečaja/vadbe pavšal plačan v enkratnem znesku ob pričetku posameznega tečaja/vadbe in je zato tudi ugodnejši od plačila po posameznih vajah. V primeru obojestranskega dogovora pa se lahko cena posameznega tečaja/vadbe prilagodi glede na daljšo odsotnost udeleženca, to je vsaj polovico vaj ali več v semestru in v tem  primeru je možno plačilo le dejansko obiskanih vaj, cena ene vaje je 12€/osebo. Primer: le dve obiskani vaji od osmih vaj: znesek za plačilo dveh vaj je 24€/osebo. V kolikor število obiskanih vaj presega ceno celotnega semestra 8 vaj, je Udeleženec upravičen do plačila nižjega zneska, kar v tem primeru predstavlja pavšalni znesek semestra.

3. Dogodki

Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo Dogodkov se nanašajo na vse Dogodke(na primer poletni plesni camp, plesni festivali,…), ki so razpisani na spletni strani  www.studio-ritem.si ali Fb strani v organizaciji Plesne šole RITEM d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000 Kranj (v nadaljevanju Organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (preko spletne strani, preko e-naslova, preko Facebooka, preko prijavnice v tiskani obliki).

Vsaka oseba, ki se prijavi ali pa v svojem imenu, kot pooblaščena oseba ali zakoniti zastopnik prijavi svojega otroka ali tretjo osebo na posamezen tečaj, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Organizator si pridržuje pravico, da pogoje kadarkoli spremeni.

V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani www.studio-ritem.si.

3.1. Prijava na dogodek ali e-obveščanje in plačilo udeležbe

3.1.1. Prijava na dogodek ali e-obveščanje

Prijava na Dogodke je mogoča preko e-prijavnice na spletni strani www.studio-ritem.si ali v tiskani obliki.

V primeru prostih mest je pri nekaterih Dogodkih možno pristopiti k Dogodku tudi na mestu Dogodka.

Če se oseba prijavi na dogodek, je lahko avtomatsko prijavljena na tedensko e-obveščanje o aktualnih dogodkih in tečajih plesne šole. Če oseba ne želi prejemati e-obvestil, se od njih lahko odjavi z odgovorom “Odjava” na prejeto sporočilo obveščanja.

3.1.2. Plačilo udeležbe 

Na spletni strani posameznega dogodka je naveden znesek, katerega je potrebno poravnati na TRR Organizatorja, da Udeleženec lahko pristopi na Dogodek.

V večini primerov se plačilo izvede preko UPN naloga, razen če v prejetih navodilih ni navedeno drugače.
Če je plačilo treba izvesti pred dogodkom, je to navedeno pri opisu posameznega dogodka, hkrati pa o načinu ter roku predplačila obvestimo pravočasno vse prijavljene.
Račun se prejme v elektronski obliki ali v fizični obliki po pošti, po tem, ko se poravna finančna obveznost.

3.2. Odpoved prijave

Odpoved prijave na Dogodek je možna v elektronski obliki na naslov info@studio-ritem.si. Odpoved Organizator zaračuna, kot je predvideno v splošnih pogojih za posamezen Dogodek. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

3.2.1. Odpoved prijave na Dogodek, kateri nima obveznosti plačila udeležbe

Skrajni rok za odpoved prijave na Dogodek brez obveznosti plačila so trije delovni dnevi pred izvedbo objavljenega Dogodka. Organizator odjave ne bo zaračunal.

3.2.2. Odpoved prijave 60 dni ali več pred Dogodkom za Dogodek, kateri ima določeno obvezno predplačilo

V primeru odpovedi prijave 60 dni ali več pred dogodkom, vam Organizator ne bo zaračunal odjave in vam bo povrnil celoten znesek, ki ste ga do takrat za ta Dogodek morebiti že vplačali.

3.2.3. Odpoved prijave 30-59 dni pred Dogodkom za Dogodek, kateri ima določeno obvezno predplačilo

V primeru odpovedi prijave 30-59 dni pred dogodkom, vam bo Organizator zaračunal 30% vrednosti celotne končne cene, ki velja za Dogodek.

V primeru, da prijavljeni Udeleženec še ni izvedel nobenega predplačila in se je odjavil v obdobju 30-59 dni pred Dogodkom, mu Organizator izstavi račun v znesku, ki predstavlja 30% celotne končne cene Dogodka.

Če je znesek, ki ga je prijavljeni Udeleženec že plačal Organizatorju nižji od tistega, ki predstavlja 30% celotne končne cene dogodka, Organizator Udeležencu izstavi račun v znesku, ki predstavlja preostalo razliko med že vplačanim zneskom in zneskom, ki predstavlja 30% celotne končne cene Dogodka.

Če je znesek, ki ga je prijavljeni Udeleženec že plačal Organizatorju višji od tistega, ki predstavlja 30% celotne končne cene dogodka, Organizator Udeležencu povrne denar in sicer v znesku, ki predstavlja preostalo razliko med že vplačanim zneskom in zneskom, ki predstavlja 30% celotne končne cene Dogodka.

3.2.4. Odpoved prijave 29-10 dni pred Dogodkom za Dogodek, kateri ima določeno obvezno predplačilo

V primeru odpovedi prijave 29-10 dni pred dogodkom, vam bo Organizator zaračunal 50% vrednosti celotne končne cene, ki velja za Dogodek.

V primeru, da prijavljeni Udeleženec še ni izvedel nobenega predplačila in se je odjavil v obdobju 29-10 dni pred Dogodkom, mu Organizator izstavi račun v znesku, ki predstavlja 50% celotne končne cene Dogodka.

Če je znesek, ki ga je prijavljeni Udeleženec že plačal Organizatorju nižji od tistega, ki predstavlja 50% celotne končne cene dogodka, Organizator Udeležencu izstavi račun v znesku, ki predstavlja preostalo razliko med že vplačanim zneskom in zneskom, ki predstavlja 50% celotne končne cene Dogodka.

Če je znesek, ki ga je prijavljeni Udeleženec že plačal Organizatorju višji od tistega, ki predstavlja 50% celotne končne cene dogodka, Organizator Udeležencu povrne denar in sicer v znesku, ki predstavlja preostalo razliko med že vplačanim zneskom in zneskom, ki predstavlja 50% celotne končne cene Dogodka.

3.2.5. Odpoved prijave 9-0 dni pred Dogodkom za Dogodek, kateri ima določeno obvezno predplačilo

V primeru odpovedi prijave kasneje od 10 dni, torej 9-0 dni pred dogodkom, vam bo Organizator zaračunal 100% vrednosti celotne končne cene, ki velja za Dogodek.

V primeru, da prijavljeni Udeleženec še ni izvedel nobenega predplačila in se je odjavil kasneje od 10 dni pred dogodkom, mu Organizator izstavi račun v znesku, ki predstavlja 100% celotne končne cene Dogodka.

Če je znesek, ki ga je prijavljeni Udeleženec že plačal Organizatorju nižji od tistega, ki predstavlja 100% celotne končne cene dogodka, Organizator Udeležencu izstavi račun v znesku, ki predstavlja preostalo razliko med že vplačanim zneskom in zneskom, ki predstavlja 100% celotne končne cene Dogodka.

Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo, zato se bo rok 1 delovnega dne (24 ur) pred Dogodkom štel le na delovne dni pred Dogodkom.

3.2.6. Odpoved Dogodka s strani Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine Dogodka, spremembe datuma in lokacije Dogodka ter do odpovedi posameznega Dogodka. V primeru odpovedi dogodka Organizator povrne vso vplačano kotizacijo, če jo Prijavljeni plačajo vnaprej. Če je število prijavljenih deset dni pred Dogodkom premajhno, Organizator o odpovedi Dogodka obvesti vse Prijavljene. Vse ostale, ki se niso prijavili na dogodek, Organizator ne obvesti o odpovedi dogodka.

4. VAU on-line storitev

VAU! je storitev, ki omogoča dostop do skupne mape z video in audio vsebinami, ki so namenjeni vadbi doma. Dostop do vsebin je omogočen aktivnim udeležencem plesnih vaj, ki so ob naročilu storitve VAU! evidentirani kot aktivni udeleženci plesnih vaj v plesni šoli Ritem. Ne gre za on-line učilnico, temveč za spremljevalno storitev rednega plesnega tečaja, zato je stranki dostop omogočen le v obdobju, ko je na seznamu aktivnih udeležencev. Če plesnih vaj po enem semestru, ki običajno traja dva meseca, stranka ne obiskuje več, zakupila pa je sezonski dostop, se ji dostop lahko prekine, saj stranka stroškovno ni na izgubi. Sezonska cena je namreč v osnovi nižja od cene, ki bi jo stranka plačala za en semester(90€) ali en mesec(45€), ko je plesne vaje obiskovala. Dostop do VAU! mape oziroma vsebin je namreč smotrn in učinkovit le, če poteka vzporedno z obiskovanjem plesnih vaj. Kdor tečaja ne obiskuje, ne pozna osnov in nadgradenj, predvsem v smislu izvedbe in povezovanja korakov različnih figur(vhod in izhod plesne figure), zato je ogledovanje posnetkov zanj nesmiselno in največkrat napačno. Napačno lastno interpretiranje plesnih figur vodi v zmotno učenje in s tem negativne promocije plesne šole ter potencialne povzročitve poslovne škode, zato velja, da se osebi, ki ni v evidenci trenutnih udeležencev plesnih vaj, ne more omogočiti dostopa do skupne VAU! mape oziroma vsebin.

Naročilo se izvede preko prijavnice ali elektronske pošte. Po oddanem naročilu prejmete podatke za plačilo, ki vam omogoča dostop do vsebin.

Cenik VAU!
Dostop za osebe, ki obiskujejo plesne vaje | obdobje sezone SEP-AVG oziroma za obdobje obiskovanja plesnih vaj | 39,90€
Omejen dostop | enomesečno obdobje | 45,00€
Popust za skupine začetnega tečaja | -50%
Promocijski popusti | se določijo ob pričetku sezone

5. Varovanje osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo za namene obveščanja o Tečajih in Dogodkih ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. 

Organizator si pridržuje pravico objavljanja fotografij iz vseh tečajev in dogodkov na spletni strani www.studio-ritem.si in svoji Facebook strani in ostalih promocijskih materialnih, kanalih ter javnih medijih, razen če Organizatorju to ni izrecno prepovedano s strani posameznih udeležencev.

Prijavljeni ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Organizatorja obvesti preko e-naslova info@studio-ritem.si, če si želi ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Organizatorja.

6. Odgovornost

Obisk tečaja ali dogodka je na lastno odgovornost udeleženca. Za zasebne in s seboj prinesene stvari na tečaj ali dogodek ne odgovarjamo. V vsakem primeru smo le organizator tečajev in dogodkov, nikakor pa nismo odgovorni za potek dela spremljajočih dejavnosti tečajev in dogodkov (strežba, kuhinja, vodiči …). 

 7. Pravno obvestilo

Plesna šola RITEM d.o.o. in vsa poimenovanja, znaki ter drugi podatki, slike z dogodkov ter grafika, prikazani na spletni strani in družbenih omrežjih, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Kontaktni podatki se nahajajo na spletni strani www.studio-ritem.si.

 

 8. Veljavnost Splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo od 1. septembra 2019.